"Teamwork makes the dream work." - John C. Maxwell

Eén van onze favoriete quotes! Om ervoor te zorgen dat een team samen bergen kan verzetten, vinden wij een aantal principes belangrijk:

  • medewerkers hebben een duidelijke rol en afgebakende verantwoordelijkheden 
  • elke medewerker kan zijn of haar natuurlijk aangeboren talenten inzetten
  • elke medewerker ervaart ruimte om zich te kunnen ontplooien en te ontwikkelen
  • de werking van het team is vastgelegd in een heldere structuur die kadert in het grotere geheel van de organisatie
  • medewerkers kennen de missie van de organisatie en kunnen zich hier positief voor motiveren en engageren
Maak een afspraak

Teamwork divides the task and multiplies the success.

Talent in jouw team

Een medewerker die de hele dag bezig kan zijn met dié zaken die aansluiten bij zijn/haar aangeboren talenten krijgt vleugels!  Beroep kunnen doen op jouw talenten geeft energie en een gevoel van positieve bijdrage. Binnen jouw talenten jouw competenties verder kunnen ontwikkelen zorgt voor een natuurlijke groei en flow.  

Het belang van 'de juiste man /vrouw op de juiste plaats' krijgt zo een geheel nieuwe dimensie. Want niet alleen kan deze medewerker de organisatie helpen groeien en ontwikkelen ... Hij of zij ervaart meer geluk, energie, evenwicht en welzijn! 

Zo kunnen we:

  • elke medewerker rollen en verantwoordelijkheden toedichten die nauw aansluiten bij zijn/haar (Kern)Talenten.
  • ontdekken welke rollen en verantwoordelijkheden vooralsnog niet ingevuld zijn en dewelke dus aandacht vragen.

De werking van elk team binnen je organisatie optimaliseren creeërt structuur, samenhang, doelgerichtheid en efficiëntie!

Samen werken - samen leven

We brengen met zijn allen veel tijd door op of voor het werk!  Er is heel wat interactie nodig om een team zo te laten draaien dat alle radertjes perfect op elkaar afgestemd zijn.  Het kan ook zomaar gebeuren dat een rader een mindere dag heeft of nodig gesmeerd moet worden.  Dit alles heeft effect op de gehele machine die een team is.  

Mensen zijn geen robotten .... Ze beleven dingen, hebben tegenslag, voelen zich ziek of slechtgezind, ....Een team dat ruimte kan bieden aan zulke zaken biedt de mogelijkheid aan zijn teamleden om in de eerste plaats ook mens te mogen zijn.  Dan wordt een werkplek een plaats om authentiek jezelf te mogen/kunnen zijn.  Waar de stem en boodschap van elke medewerker een plaats heeft, is ruimte voor verbindende contacten.

 

Verbindende communicatie als brug

Het gedachtegoed van Verbindende of Geweldloze Communicatie werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg († 2015). Meer dan louter een communicatiemodel, is het ook een levenshouding die uitnodigt om met meer mededogen naar jezelf en je medemens te kijken. 

Belangrijke invalshoeken hierbij zijn:

  • bewustwording van wat voor jou belangijk is en dit leren uiten zonder oordelen of verwijten
  • een empathische houding naar jezelf en naar de ander toe
  • keuzevrijheid op elk moment: wil ik eerlijk spreken, luisteren naar de ander of even bij mezelf zijn 

Door middel van (team)workshops en opleidingen in Verbindende Communicatie bieden wij een methodiek aan om samen te kunnen werken en leven op de werkvloer.

Wij geloven dat de inzichten en levenshouding die Verbindende Communicatie uit wil dragen een boost kan geven aan de werking van elk team!

 

Bemiddeling vanuit verbindende communicatie

En dan kan er toch een moment komen dat samen werken wel heel erg moeilijk wordt.  Collega's hebben onenigheid en dit heeft effect op het welzijn en de prestaties van beiden, een team zit niet langer op dezelfde golflengte, een teamleider zoekt een andere manier om gesprekken te hebben met zijn teamleden, ... 

Gesprekken waarbij moeilijke boodschappen gebracht (moeten) worden, kunnen heel erg uitdagend zijn en angst of weerstand oproepen.  Om gerust te zijn dat ook zulke gesprekken constructief kunnen zijn en bijdragen aan het welbevinden van alle partijen én aan de goede werking van het bedrijf, kan een bemiddelaar een ander licht op de zaak werpen.

Cresciamo ondersteunt gesprekken en situaties waar de aanwezigheid van een bemiddelaar gewenst is om opnieuw bruggen te bouwen. 

Trajecten op maat

Cresciamo wil heel graag nauw aansluiten bij de noden op de werkvloer.  Aarzel niet ons te contacteren voor uw specifieke vraag of probleem.  Wij gaan samen met u op weg naar een 'dreamteam' en bieden trajecten en workshops op maat aan. En dit zowel intern als extern!