5 tips om te groeien van 'IK_JIJ' naar 'WIJ'

Elke dag werken we met zijn allen samen in bedrijven.  We get the job done.  Taken worden verdeeld en uitgevoerd, klanten worden bediend.  Collega’s starten samen de dag, delen de lunch en gaan allerlei uitdagingen aan.  Daar waar meerdere mensen samen werken en leven, wordt al gauw het woord ‘team’ gebruikt. 

Wat verstaat Wikipedia onder dit woord?

‘Een team (verwant aan het Nederlandse woord toom, een groep gezamenlijk werkende dieren) of ploeg is een (klein) aantal mensen (een groep), dat bij elkaar is gebracht, om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Voor het goed functioneren van een team, dienen er leden in het team te worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen.’

Ik geef hier graag 5 tips om jouw team te helpen groeien naar een (h)écht team.

TIP 1: collectieve doelstellingen tonen de weg

Elk bedrijf heeft doelstellingen nodig om de koers te bepalen.  Deze doelstellingen zijn niet alleen een belangrijke leidraad bij sollicitaties.  Onderzoeken of een mogelijke nieuwe collega zich kan identificeren met deze doelstellingen is essentieel om gemotiveerd aan de slag te gaan en te blijven.  Bovendien zijn deze collectieve doelstellingen de basis voor het formuleren van doelstellingen voor elk afzonderlijk team binnen het bedrijf.  Teamdoelstellingen wijzen de weg voor elk afzonderlijk team om te kunnen bijdragen aan de collectieve bedrijfsdoelstellingen.  Om ervoor te zorgen dat teamleden zich met deze teamdoelstellingen kunnen identificeren, is het belangrijk om alle teamleden te betrekken bij het vastleggen van deze doelstellingen.

TIP 2: gezamenlijke keuzes zorgen voor gedeelde verantwoordelijkheid

Eens teamdoelstellingen bepaald werden, dienen deze als leidraad voor het team bij het maken van keuzes op allerlei vlakken.  Medewerkers die zich betrokken weten bij het concreet vormgeven van acties om de teamdoelstellingen te bereiken, voelen zich hier ook verantwoordelijk voor.  Dit gegeven maakt dat collega’s die samenwerken ook werkelijk samen hun schouders willen zetten onder deze acties om ze tot een succesvol einde te brengen.

TIP 3: duidelijke kaders om ruimte te creëren voor initiatief

Een team kan pas autonoom functioneren en bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen wanneer helder is binnen welke kaders beslissingen genomen en acties uitgevoerd kunnen worden.  Deze kaders geven alle teamleden de ruimte om vrij initiatieven te bedenken, zichzelf bij te sturen wanneer dingen niet lopen zoals verwacht, vernieuwingen en verbeteringen door te voeren om de teamwerking te helpen verbeteren, … 

TIP 4: als ‘ik’ ook écht jezelf mogen zijn

Een andere belangrijke voorwaarde om een groep mensen een ‘team’ te kunnen noemen, is de mate waarin teamleden zichzelf mogen/kunnen zijn op de werkvloer.  Elk individu heeft immers ook persoonlijke drijfveren en verlangens die evenzeer de ruimte nodig hebben om er te mogen zijn.  Ieder van ons is naast medewerker en collega in de eerste plaats ook mens.  Wat er buiten het werk gebeurt, heeft steeds een impact op hoe mensen aanwezig zijn als collega en als teamlid.  Deze dingen ten volle mogen toelaten op de werkvloer, heeft als gevolg dat iedereen gewoon mag ‘zijn’.

TIP 5: overleg maakt verbinding mogelijk

Een laatste tip brengt mij bij het implementeren van gestructureerde overleg -en of afstemmingsmomenten voor elk team.  Op regelmatige tijdstippen mensen samen brengen om te checken of de neuzen nog in dezelfde richting staan, zaken moeten worden bijgestuurd, persoonlijke info kan worden gedeeld, … zorgt voor een gevoel van verbinding.  Voorwaarde is wel dat deze overlegmomenten zo worden ingericht dat ieders stem een plaats heeft en gelijkwaardig is.  Bovendien is het noodzakelijk dat duidelijke afspraken de inhoud en het verloop van zo’n overleg begrenzen om niet te verzanden in oeverloos en doelloos geklets.

Met deze tips hoop ik elk team te helpen groeien naar een (h)écht team waar elke unieke ‘ik’ zijn plaats heeft in de ‘wij’.  Cresciamo ondersteunt teams die naar meer ‘wij’ willen evolueren.  Neem vrijblijvend contact op om te horen wat wij voor jouw team(s) kunnen betekenen!

Geschreven door Sarah Schroyens

Sarah, haar grootste talent is haar empathisch vermogen. Dit in combinatie met haar geduld  en bereidwilligheid om te blijven leren, maken van haar het perfecte luisterend oor om ondernemers te ondersteunen op hun persoonlijke en professioneel groeipad