5 valkuilen van de ondernemer

Een job als zaakvoerder van een KMO is niet gemakkelijk. Er komen dagelijks een hoop uitdagingen op je af.  Je betrapt je telkens opnieuw op dezelfde fouten.  Hoe ga je om met werkdruk? Hoe makkelijk geld verdienen? Hoe winstmarges berekenen? Hoe de juiste mensen aantrekken?

Meer weten over hoe je deze uitdagingen 1 voor 1 aanpakt?  Ontdek verder onze visie &tips  in 5 valkuilen

 • Valkuil 1 : Jij bent zelf de bottleneck.
 • Valkuil 2 : Jij verliest de cijfers uit het oog.
 • Valkuil 3 : Jij hebt onvoldoende middelen.
 • Valkuil 4 : Jij hebt niet de juiste mensen aan boord.
 • Valkuil 5 : Jij legt de schuld bij iemand anders.

Valkuil 1 : Jij bent zelf de bottleneck

Zaakvoerders hebben graag alle touwtjes in handen. Ze vertrouwen hun medewerkers vaak niet. Medewerkers vragen daarom te pas en te onpas toestemming. Wat merken ze dan op : “ Onze baas is er nooit als je hem nodig hebt”.

Weinig zaakvoerders zijn zich ervan bewust dat dit één van de grootste ergernissen is.

Herken je jezelf in deze antwoorden :

 • Ik heb geen tijd.
 • Nu niet, ik kom er later op terug.
 • Medewerkers kunnen niks zelf beslissen

Hoogtijd om voor een structurele oplossing te zorgen.  Dit is niet evident als je moeite hebt om los te laten.  Maar weet dat je onderneming enkel kan groeien als jij dat persoonlijk ook doet.

Tips :

 1. Houd gedurende een korte periode bij waarvoor medewerkers je nodig hebben. 
 2. Ga dan na of het nodig is dat ze voor al deze vragen tot bij jou komen.
 3. Welke acties kan jijzelf nemen zodat de meeste vragen door de medewerkers zelf kunnen opgelost worden. 

Valkuil 2 : Jij verliest de cijfers uit het oog

De meeste zaakvoerders zijn minder goed in het bijhouden, interpreteren en bijsturen van financiële cijfers.  Vaak krijgen wij te horen, daar hebben we onze “boekhouder” voor.

Voor een stuk klopt dit, maar eens de cijfers bij de boekhouder zijn verwerkt,  ben je vaak een kwartaal verder, in het slechtste geval een jaar verder.

“Cash Flow” problemen wordt er dan aangekaart.  Als er te weinig geld op de bankrekening staat om je leveranciers te betalen wat kan je dan doen?

Hoogtijd om voor een structurele oplossing te zorgen en aan de slag te gaan met deze tips :

 1. Check regelmatig of er nog openstaande facturen zijn van je klanten.
 2. Als klanten niet of te laat betalen is er vaak een probleem met de levering van de diensten. 
 3. Ga hiervan de oorzaken onmiddellijk na en laat dit niet aanslepen.

Valkuil 3 : Jij hebt onvoldoende middelen

Elke zaakvoerder is geïnteresseerd om minder vennootschapsbelastingen te betalen en makkelijk geld te verdienen. Ze leggen de boekhouder op jaarlijks zo weinig mogelijk winst te maken. En wat als er dan investeringen nodig zijn om de groei van het bedrijf te ondersteunen? De banken willen zekerheden kennen. Investeerders stappen enkel in als er een veelbelovend businessplan op tafel ligt.

Denk vooraf goed na over hoe je je bedrijf wil zien evolueren.

 • Waar wil je over 5 jaar staan? 
 • Wat is daar dan allemaal voor nodig? 
 • Welke investeringen? 
 • Welke marges heb je dan nodig op je verkoopprijs. 
 • Welke indirecte kosten zijn er? 

Medewerkers geraken gefrustreerd als werkmiddelen te schaars zijn of onvoldoende functioneren.

Dus investeer in werkmiddelen zodat je je menselijk kapitaal niet verliest en spreek vooraf met je boekhouder af op welke manier je de aankopen voorziet.

Valkuil 4 : Jij hebt niet de juiste mensen aan boord.

Zaakvoerders hebben de gewoonte om personeel en middelen extra in te zetten als er te veel werk blijft liggen.  Op dat ogenblik is er dringend personeel nodig.

De eerste de beste die langs komt lijkt vaak al voldoende te kennen/kunnen en wordt aangenomen.

En dan blijkt het na een tijdje toch niet te werken.  Sta stil bij wat de impact hiervan is : ontevreden klanten, andere medewerkers zien het niet meer zitten, foutenlast vergroot, productiviteit vermindert,…

Enkele tips die je al aardig op weg kunnen helpen:

 • Zorg dat je proactief mensen kan inzetten voor een bepaalde job.   
 • Schrijf een duidelijk profiel uit maar focus niet enkel alleen op kennen en kunnen. 
 • Betrek andere medewerkers bij de aanwerving.
 • Zorg voor een degelijke opleiding
 • Laat de nieuwe medewerker zeker niet aan zijn/haar lot over, maar onderstreep de noodzaak van goed afgeleverd werk.

Valkuil 5 : Jij legt de schuld bij iemand anders.

Zaakvoerders van KMO’s, durven niet altijd  in de spiegel te kijken.  Ze stellen zich onkwetsbaar op en vinden het gemakkelijker om de oorzaak buiten zich zelf te zoeken.

Ik las in het boek Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt van Haemin Sunim :

“De gevaarlijkste mensen zijn mensen met passie maar zonder wijsheid.”

In het boek lees je vervolgens :

“Kritiek leveren is gemakkelijk.  Maar als een criticus probeert alles te regelen, begrijpt hij al snel dat niets zo gemakkelijk is als kritiek.  Kritiek zonder een oplossing is allen maar het opblazen van je eigen ego.”

Dit aanpakken is een traject van persoonlijke groei en is niet op te lossen met een vingerknip.  Alles begint met bewust worden van en open staan voor.

Hoe effectief een medicijn ook is, als je iemand dwingt het in te nemen kan het naar vergif smaken.

Waarom de tips gebruiken?

Als je meer verantwoordelijkheden bij je medewerkers kan leggen, vermindert de werkdruk automatisch. Ze kunnen zelf een aantal beslissingen nemen.

Hierdoor krijg jij als ondernemer meer tijd om aan je persoonlijke groei en die van je onderneming te werken.  Je krijgt ruimte om bezig te zijn met cijfers.

Als jij je kwetsbaar durft opstellen, gaan je medewerkers dit automatisch ook doen.  Er komt een sfeer van openheid en vertrouwen

“Alleen wanneer je bewust bent van jezelf, ben je in staat om oprecht te verbinden met anderen. En daar vloeien mooie creaties en spannende vernieuwingen uit voort. ‘That´s where the magic happens’!

 

Gerelateerde blog  “5 uitdagingen van de ondernemer”.

We begeleiden dagelijks ondernemers zoals jij.  Wil je meer weten over onze aanpak, neem dan nu contact op via onderstaande knop. Met heel veel plezier kom ik dan bij jou langs.

 

Geschreven door Christel Heyns

Ze koppelt moeiteloos haar inzicht in talenten van mensen met het adviseren van leidinggevenden over alle facetten van bedrijfsvoering. Communicatie is haar sleutel tot succes.