Onderweg

Staan we wel voldoende stil bij de impact van de dichtslibbende / dichtgeslibde wegen op onze transportsector?  Ik geef je graag enkele cijfers mee in dit blogartikel ... Ik waarschuw graag voor de mogelijks schokkende info.

Ons landje heeft één van de dichtste wegennetwerken ter wereld. Ook van kanalen zijn we goed voorzien. Met verschillende havens en een centrale ligging in West-Europa zijn we uitstekend geplaatst om dé draaischijf van de logistiek te zijn. De maak-industrie verlaat meer en meer onze streken. Uitzonderingen zoals de recente grote investering in de petrochemie in de haven van Antwerpen bevestigen deze regel en… op de Schelde is er nog geen file.

De toestand op onze wegen hoeft geen betoog. We staan stil. Bijna altijd en bijna overal.

Bij het schrijven van deze tekst,- op 9 april, midden in de Paasvakantie -, stonden er voor het grootste deel van de dag files op alle wegen naar het knooppunt van de A12 en de R0, de ring om Brussel. Er werd gewerkt. De extra wachttijd liep in de namiddag nog op tot meer dan 1 uur. Heeft er iemand geteld hoeveel vrachtwagens er in die file stonden ?

Enkele weken geleden waren er op een maandag ook “onverwacht lange files” op de A12, in beide richtingen. De extra wachttijd, - bovenop de normale files -, liep op tot 30 minuten. Wat was er gebeurd ? Tijdens het weekeinde had men de verkeerslichten aangepast. Men had “conflictvrije” kruispunten gemaakt. Dit wil zeggen dat fietsers en voetgangers enerzijds en de auto’s anderzijds elk op hun beurt groen hebben. Een seconde is een seconde en een minuut telt 60 seconden, ook op een conflictvrij kruispunt. Het verkeer op de as Brussel-Antwerpen had dus uiteindelijk minder groen. Dus meer files. Hoeveel uren gingen daar weer verloren voor onze Transporteurs ?

Versta me niet verkeerd. Een mensenleven dat verloren gaat door een “dode-hoek-ongeval” is onbetaalbaar. Is het opzetten van conflictvrije kruispunten op een hoofdverkeersader echter geen pleister op een houten been ? Er zouden gewoon geen kruispunten mogen zijn op een hoofdverkeersader. “Ja, maar, dan moeten we grote werken uitvoeren. De overlast zal enorm zijn”.

Er waren ooit plannen om de ring van Antwerpen rond te maken. Plannen om snelwegen aan te leggen om af te takken van de E313 en de E34 om wijd om Antwerpen heen te gaan, richting Mechelen en richting Nederland. Ze werden nooit uitgevoerd. Hebben wij eigenlijk ergens een ring rond een grote stad ? Brussel heeft min of meer een ring, al is een groot deel slechts 2 rijstroken breed. Charleroi heeft een ring, maar een stuk maar in 1 rijrichting. Gent heeft geen ring. Mechelen heeft geen ring, Leuven ook niet. En Antwerpen zeker niet, al gaat dat er wel van komen. Hoewel, is dat wel een ring ?

Het is een feit dat men in ons land 30 jaar lang geen wezenlijke uitbreiding gedaan heeft aan ons wegennetwerk. Nu probeert men te doen wat er kan, nog steeds niet wat moet. Ik hoorde vandaag op het journaal dat “onze wegen langzaamaan verzadigd raken”. Onwaarschijnlijk. Onze wegen zijn al jaren verzadigd.

Studies tonen aan dat het wegverkeer zal toenemen. Niet het “persoonlijke verkeer”, maar wel het verkeer voor professionele doeleinden.

Een berekening stelt ook dat 1 uur file een Belgische Transporteur 74 euro kost; dit houdt rekening met uren, slijtage, verbruik, afschrijving van de wagens, verzekering, …. Een bedrijf met 30 trucks dat bijna voor elke rit naar Antwerpen moet,- zeecontainers komen nu éénmaal van schepen -, heeft de volgende rekening te betalen:

  • 2x per dag, per truck, naar Antwerpen. Dat zijn 60 ritten.
  • Gemiddeld 30 minuten file per rit. Dat zijn 30 uren per dag. Dat zijn
  • 330 dagen per jaar, dat geeft dan 8900 uren.
  • De rekening bedraagt 8900 x 74 = 658600 Euro.

Weet ook dat de omzet van een Transportbedrijf van die grootte rond de 5 miljoen ligt. Een groot deel van die omzet “verdampt” dus in de file. Dat bedrijf betaalt ook kilometerheffing en rijtaks en inschrijvingstaks, …

Ook vandaag hoorde ik dat de politieke partijen het plots niet meer zo hebben met het algemeen invoeren van de slimme kilometerheffing voor alle voertuigen. Berekeningen zouden aantonen dat dit voor “de pendelaar” meer zou gaan kosten als de inschrijvingstaks. “Oei.” Dat zou dan een aantasting van de koopkracht zijn. “Ai.” En bovenal geen garantie dat het geld werkelijk gebruikt gaat worden om niet eeuwig “onderweg” te zijn…

Geschreven door Koen Seymus

Het is Koen zijn passie om zowel in de breedte als in de diepte kennis te vergaren. Dit maakt van hem een onmisbare witte raaf voor elke ondernemer die de opportuniteiten van morgen aanpakt.