The war for talent gecounterd

Enkele weken geleden mocht ik als bezoeker deelnemen aan mijn allereerste BNI-vergadering.  Hoewel ik vooral erg nieuwsgierig was naar hoe zo’n vergadering verloopt en naar de nieuwe mensen die ik zou ontmoeten, viel er mij ook nog iets anders op.  Ik hoorde 1 van de BNI-leden verwoorden hoeveel openstaande vacatures hij als recruiter diende in te vullen.  Dit zette mij aan het denken … Na enig onderzoek bleek dat onze arbeidsmarkt onder druk staat door zo’n slordige 250 000 openstaande vacatures! 

Mijn eerste reactie van verbazing werd al snel tegengesproken door de stem in mezelf die zei:  ‘Toch logisch!!’  Ik zie meer en meer bedrijven de wanhopige zoektocht naar juist ‘die’ ideale medewerker inzetten.  Omwille van allerlei onverwachte of onvoorziene gebeurtenissen, blijkt die arbeidskracht bovendien NU nodig.  Hierdoor moeten de aanwervings- en selectieprocedures alsmaar sneller gaan en korter zijn.  Vaak komen recruiters en HR-afdelingen dan ook van een kale kermis thuis … De vraag en het aanbod binnen onze arbeidsmarkt blijkt hoe langer hoe minder op elkaar afgestemd.  Bedrijven blijven in de kou staan …

 

 

Voor mij liggen een aantal oorzaken aan de basis van dit probleem.  Hierin is een gedeelde verantwoordelijkheid belangrijk: bedrijven, leidinggevenden, medewerkers en onderwijs kunnen allen hun steentje bijdragen om een cantering teweeg te brengen.  Ik kies ervoor om nu even in te zoomen op wat bedrijven heel concreet zélf kunnen doen.

Ten eerste vraagt een snel veranderende maatschappij andere skills en vaardigheden.  Daarom is het acuut nodig om binnen bedrijven de huidige medewerkers hiervoor klaar te stomen door een gedegen opleidings – en ontwikkelingsbeleid.  De tijd van blijven stilstaan is definitief voorbij.  Dit vereist een helder zicht op de noden van het bedrijf en op de competenties die nodig zijn om functies ingevuld te zien zodat jouw bedrijf maximaal kan renderen.

Een bijkomende noodzaak is het in kaart brengen van de competenties en talenten van je medewerkers.   Worden deze ten volle benut in de huidige functie?  Waar wil hij/zij graag mee bezig zijn?  Put eerst uit de rijkdom die je ongetwijfeld binnen je eigen bedrijf kan vinden alvorens op zoek te gaan naar nieuwe medewerkers. 

Bovendien wil ik pleiten voor een open dialoog om die eigen rijkdom volop te kunnen aanboren en benutten!  Medewerkers van nu hechten alsmaar meer belang aan welzijn en betekenis kunnen geven aan hun leven.  Door hierover in gesprek te gaan kunnen bedrijven en hun medewerkers elkaar hierin opnieuw ontmoeten.  Bedrijven dienen zich aan te passen aan de veranderende noden van hun medewerkers, medewerkers dienen zich flexibel op te stellen om hun bedrijf ten volle te kunnen ondersteunen in de uitdagingen van de toekomst.  Om dit te bewerkstelligen hebben bedrijven en hun medewerkers elkaar nodig. 

Als laatste kan het doorlichten van het HR-beleid en de huidige (en/of gewenste) bedrijfscultuur een ander, helderder licht op de zaak werpen.  Op welke manier probeert het bedrijf nieuwe medewerkers aan te trekken?  Kunnen deze zich verbinden met en engageren voor de missie van het bedrijf?  Is jouw bedrijf al actief bezig met het bouwen aan een stimulerende leef-en werkcultuur van levenslang leren?

Hierin als bedrijf een andere weg willen inslaan is niet vanzelfsprekend!  Vaak zijn we vastgeroest in bepaalde werkwijzen, is niet helder in kaart gebracht welke skills, competenties, vaardigheden nodig zijn voor een specifieke functie, is er te weinig mogelijkheid om medewerkers o.b.v. hun eigen verlangens flexibel in te zetten in het bedrijf, is er nauwelijks sprake van een ingebakken opleidings – en ontwikkelingsbeleid, lopen medewerkers op de toppen van hun tenen, een burn out of depressie nabij…  Tijd voor actie!

Cresciamo gelooft in het op elkaar afstemmen van de noden van het bedrijf en de noden van de medewerkers als basis voor duurzame groei en ontwikkeling.  Het is onze missie om deze weg samen te willen gaan in 1 rechte lijn naar jouw bedrijf van de toekomst.                                               Zo onderneem je zélf actie in ‘The war for talent’!

 

 

Geschreven door Sarah Schroyens

Sarah, haar grootste talent is haar empathisch vermogen. Dit in combinatie met haar geduld  en bereidwilligheid om te blijven leren, maken van haar het perfecte luisterend oor om ondernemers te ondersteunen op hun persoonlijke en professioneel groeipad