Waarom goede voornemens niet altijd genoeg zijn …

Happy New Year!

Een nieuw jaar is een nieuw begin.  In het licht van deze vernieuwende energie voelen wij mensen het beste in ons naar boven komen.  Dit jaar zal ik meer …  Nu ga ik niet meer …  Ik wil vanaf nu ….  De lijst is eindeloos.  Jammer genoeg haken velen sneller af van deze goede voornemens dan ze voor mogelijk hadden gehouden.  Hoe komt het toch dat een ingesleten, vastgeroeste gewoonte veranderen zoveel voeten in de aarde heeft?  Waarom blijkt een duidelijke intentie en krachtige motivatie in vele gevallen onvoldoende?  En wat betekent dit wanneer we deze wetenschap meenemen in het licht van veranderingstrajecten binnen bedrijven?

Patronen, blokkades, overtuigingen

Bij het opgroeien vormt ons beeld van de werkelijkheid zich.  Ervaringen die we opdoen, hoe mensen met ons omgaan, hoe we mensen met elkaar zien omgaan, wat mensen tegen je zeggen of niet tegen je zeggen, ...  bepalen hoe jij naar de wereld kijkt.  Je hebt jezelf toen ook geleerd wat in bepaalde situaties de veiligste of beste manier was om te reageren of niet te reageren zodat jouw behoeften van dat moment vervuld konden worden.  Jouw denken heeft zich gevormd op basis van deze ervaringen.  Zo nestelen bepaalde patronen, blokkades en overtuigingen over onszelf, anderen en de wereld zich onbewust (en ongewild) in ons systeem.  Daar waar deze patronen, blokkades en overtuigingen ooit helpend waren, kunnen ze in het huidige moment een groot struikelblok vormen.  Neem jij je dus als volwassen ‘jij’ voor dat je in dit jaar eens wat meer op je strepen wil staan en jij hebt bij het opgroeien veelvuldig gehoord, gezien en geleerd dat het onbeleefd of ongewenst is om voor jezelf op te komen, dan kan deze overtuiging je onbewust saboteren bij zelfs het krachtigste, best voorbereide goede voornemen.  Hoewel ik een rotsvast geloof heb in de kracht van intentie is het ook mijn ervaring dat intentie alleen vaak onvoldoende blijkt als het gaat over deze belemmerende patronen, blokkades en overtuigingen.  Hoe kan je deze struikelblokken ontdekken en wat kan je zelf doen om deze om te buigen naar iets wat nu beter past bij wie jij bent en wat je nodig hebt?

STAP 1 ‘Bewustwording is de eerste stap voor heling en zelfonderzoek’- Louise Hay

Om te ontdekken waar jouw vastgeroeste overtuigingen zijn, is het een goede oefening om jouw denken te observeren.  Woorden zoals ‘altijd, nooit, …’ verdienen zeker jouw aandacht.  Bij nader onderzoek zal immers blijken dat jouw stelling niet altijd opgaat!  Stel jezelf daarom steeds de vraag: ‘Is het waar wat ik nu denk?’  Ook de achterliggende behoefte van deze gedachte verdient enige aandacht.  En: ‘Waar is deze gedachte helpend voor mij?’.  Wanneer je ontdekt dat een gedachte niet bijdraagt aan jouw geluk en welzijn en zich veelvuldig herhaalt, dan heb je zeker en vast 1 van jouw onbewust belemmerende overtuigingen ontdekt.  Wat nu?

STAP 2 Bewust kiezen voor verandering

Nu kan het échte werk beginnen.  Een belemmerende gedachte ombuigen vraagt allereerst de bereidheid om dit oude patroon los te laten.  Het heeft je immers jaren onbewust ‘goed’ gediend.  Het anders aanpakken dan je tot nog toe gewend bent, brengt angst en onzekerheid met zich mee.  Vraag jezelf dus af of je werkelijk bereid bent om actief te kiezen voor een andere weg.  Onderzoek ook welke behoefte je vervult met het vasthouden aan een bepaalde gedachte of patroon en vraag je af of dit bijdraagt aan jouw welzijn en geluk.  Hiermee ruim je eigenhandig de weerstand die je voelt op.

STAP 3 Affirmeren / visualiseren

Je voornemen om ‘gewoon te stoppen’ met een gedachte, overtuiging die niet bijdraagt aan je welzijn en geluk is niet de oplossing.  Ons brein kan slechts afscheid nemen van het ene, wanneer er iets nieuws voor in de plaats gebracht wordt.  Een voorbeeldje … Ik denk al jaren van mezelf dat ik niet creatief ben.  Deze gedachte is al vaak belemmerend gebleken wanneer er juist beroep wordt gedaan op mijn vermogen om nieuwe dingen te ontwikkelen.  Aangezien ik dit hier nu neerschrijf, is het duidelijk dat ik stap 1 ‘Bewustwording’ al doorlopen heb ?.  Ik kies vanaf vandaag bewust om van deze gedacht afscheid te nemen omdat ze niet bijdraagt aan mijn welzijn en geluk.  Ik wil vanaf nu op een andere manier over ‘creatief zijn’ denken.  Ik installeer met andere woorden een nieuwe gedachte: ‘Ik heb ongelimiteerd toegang tot mijn creativiteit.  Ik word blij van mijn spontane ideeën en oplossingen.’  Deze affirmatie veelvuldig herhalen is de sleutel tot verandering!  Ik heb immers jaren van mijn leven gedacht dat ik niet creatief was, het kost dus wel wat energie om deze gedachte nu los te laten en om te buigen naar een gedachte die beter past bij wie ik ben en wat ik nodig heb. 

Wat hierbij kan helpen is de techniek van visualiseren.  Het gaat hierbij over het vormen van een mentaal beeld van hoe jouw werkelijkheid er zou uitzien mocht je die blokkade of gedachte loslaten of die overtuiging ombuigen.  Niet alleen wil ik anders denken over mijn creativiteit, ik wil het voor mij zien hoe mijn leven er zou uitzien mocht ik mij onbegrensd kunnen verbinden met mijn creativiteit.  Zorg er dus voor dat je bij elke affirmatie ook een reëel beeld creëert van hoe deze nieuwe gedachte bijdraagt aan het leven dat je voor jezelf wenst.

Wat als deze stappen onvoldoende blijken

Sommige overtuigingen en patronen kunnen heel hardnekkig zijn omwille van de emotionele lading die je hiervan met je meedraagt.  Misschien ontdek je zelfs dat deze gedachte wortelt in een andere diep ingesleten overtuiging die dan opnieuw de nodige aandacht en ombuiging vraagt.   

Wanneer je boven gaande stappen enige tijd consequent hebt toegepast en je merkt geen verandering of vooruitgang, dan is er mogelijks iets anders nodig.  Heel wat methodieken kunnen hier verlichting en heling brengen.  Ik denk aan EFT, NLP, heling met klankschalen, hypnose, …

Veranderingstrajecten binnen bedrijven

Cresciamo wil in samenwerking met Het Instituut voor Duurzaam Werken immers voluit gaan voor het verhogen van welzijn en geluk op de werkvloer.  Dit brengt in organisaties steeds de behoefte en de noodzaak aan ‘verandering’ met zich mee.  Wij focussen ons welbewust op 3 niveaus: individu – team – organisatie.  In het licht van onze missie is deze wetenschap i.v.m. het ombuigen van belemmerende gedachten, patronen en blokkades enorm belangrijk.  Immers, het is slechts mogelijk om op organisatievlak dingen te veranderen en in beweging te brengen wanneer elke medewerker de bereidheid heeft en in de mogelijkheid is om actief aan de slag te gaan met deze uitdagingen.  Medewerkers de kans bieden om zich bewust te worden van hun belemmerende gedachten is cruciaal om te komen tot duurzame verandering die bijdraagt aan het welzijn en geluk van alle betrokkenen

Geschreven door Sarah Schroyens

Sarah, haar grootste talent is haar empathisch vermogen. Dit in combinatie met haar geduld  en bereidwilligheid om te blijven leren, maken van haar het perfecte luisterend oor om ondernemers te ondersteunen op hun persoonlijke en professioneel groeipad